سونوگرافی

.col

امواج سونوگرافی از جنس صوت هستند؛ صداهایی با فرکانس بالا که گوش انسان قادر به شنیدن آن نیست. این امواج در برخورد به مانع بر می‌گردند، مثل بازتاب صدا در کوه یا رادار. این رفت و برگشت امواج صوتی بر حسب فاصله‌ای که طی می‌کنند، به صورت تصویر ثبت می‌شود. سونوگرافی درد ندارد و معمولا برای بیمار ناراحتی ایجاد نمی‌کند . موارد استفاده از امواج فراصوتی در معاینه تومورها، اندام‌های داخلی مثل کبد و پانکراس و کلیه، برخی اندام‌های جنسی، پستانها، مفاصل و جریان خون است. به علت کمخطر بودن این روش از آن برای معاینه جنین استفاده می‌شود. این روش محدودیتهایی نیز دارد؛ امواج فراصوت از استخوان و گاز رد نمی‌شوند به همین علت اندام‌هایی که در آنها گاز جمع میشود یا با استخوان پوشیده می‌شوند، مثل مغز و ریه و روده با این روش قابل بررسی نیستند. تاکنون ضرر خاصی در استفاده از این روش گزارش نشده است. با این حال برخی متخصصان به علت خطرات احتمالی که هنوز برای ما ناشناخته‌اند، توصیه می‌کنند که استفاده از آن در معاینه جنین مادران باردار به حداقل برسد.